UNESCO World Heritage Sites Turkey 360

Doku Film'in yapımını üstlendiği bu kapsamlı ve zamanında bir ilk olan UNESCO Dünya Mi̇rası Türki̇ye 360 filmi 6 ve 14 adet kameralı 360 çekimi ile yapılıp Turing Kültür Sanat Youtube kanalında kalıcı bir eser olarak herkese sunulmaktadır.

Ülkemizin on altısı kalıcı, yetmişi geçici olmak üzere seksen altı doğal ve kültürel alan UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini almaktadır. Doksan dört senedir ülkemizin tarihi, mimari, kültürel, tabii ve insani değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışan TTOK, iki yıllık bir hazırlık sonunda büyük bir tanıtım projesini tamamladı: UNESCO Dünya Mi̇rası Türki̇ye 360 adını alan bu proje ile Dünya Mirası listesinde bulunan Türkiye’deki seksen altı kültürel ve doğal miras alanının (restorasyonları devam edenlerin dışındaki) altmış ikisinin video çekimleri ilk defa 360˚ ve 4K olarak tamamlandı. Her biri yaklaşık 2 dakika süreli toplam 62 kısa ve 15 dakika genel tanıtım filmi olarak toplam 2,5 saat uzunluğunda, İngilizce sesli ve Türkçe altyazılı Türkiye tanıtımının, sosyal medya ortamında 360 derece video yayınlanması muhtemelen dünyada bir ilk olarak TTOK tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanında bu yeni video akımının cazibesine katılan milyonlarca insan, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’ten, Hititler ve Truvalılar’a, İyonlar ve Lidyalılar’a, Romalılar ve Bizanslılar’a, Selçuklular ve Osmanlılar’a ve günümüze kadar, Avrupa ve Asya’yı birleştiren konumu, uzun ve seçkin tarihi ile kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ülkenin dünya miras alanlarını izleme imkânı bulacaklardır.